For norwegian readers: Modern Workplace mini conference in Bergen.

For my norwegian readers, I wanted to mention that we will have a mini conference about security and user experiences in the cloud, right here in Bergen in february. On the fifth of february you can follow sessions from MVP's Olav Tvedt, Alexander Rødland and Lasse Nordvik Wedø, plus Principal consultants Michael Arntzen and myself. If this sounds interesting please register here: Pålogging til Modern workplace minikonferanse.


I can't promise that Olav and Alex will wear their hats, but it should still be good.

About the event

Velkommen til en halv dag med oppdateringer og informasjon rundt temaet "Modern Workplace"!

Vi drister oss på oppstarten av et loakalt nettverk for deling av informasjon og kunnskap av Microsoft 365 tjenester og tilstøtende tjenester.
Bli med på oppstaten den 5 Februar 2020, der vi som initiativtakere setter av en halv dag til en minikonferanse. 
Vi stiller med 6 foredragsholder, hvor av fire av dem er tildelt MVP av Microsoft.
Agenda:
12.00 - 12.15: Velkommen
12.15 - 13.00: Pål-Erik Winther: To secure or too secure, that is the question
13.00 - 13.45: Michael Arntzen: To not be secure? Notes from the field.
13.45 - 14.00: Pause
14.00 - 14.30: Olav Tvedt og Alexander Rødland: Fokus på brukeren - Hvordan oppleves sikkerhetsløsningene
14.30 - 15.00: Lasse Wedø og Alexander Rødland: Fokus på brukeren - Nye og kommende funksjoner
15.00 - 15.30: Spørsmål og svar.
15:30 Slutt
Minikonferansen er gratis, men krever påmelding så vi har oversikt over hvor mange som kommer.
 

Comments

Popular posts from this blog

Do not Forward and the protection of attachments

Using Do not Forward or Encrypt Only as the results of a Sensitivity Label